Bestyrelsen på Dalgasskolen

Dalgasskolens bestyrelse består foruden formanden af 5 medlemmer og 1 repræsentant for eleverne, samt 1 repræsentant for medarbejderne. Der er tradition for at 1. suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet.

 

Bestyrelsen

Knud Byskov (Formand for bestyrelsen)

Carl Johan Skovsgaard (Næstformand i bestyrelsen)

Jens Joel Nielsen

Theresa Blegvad

Kim Rattenborg (Repræsentant fra SIND)

Palle Eli Jensen (Repræsentant fra SIND)

Benny Morthorst (Repræsentant for medarbejderne)

Mary Ellen Finney (Repræsentant for eleverne)

 

Suppleanter

Lisbeth Nielsen                      Suppleant for medarbejder repræsentanten.

Aktuelt ingen suppleant for elev repræsentanten, da Mary Ellen er trådt ind i bestyrelsen efter at Marianne Van den Pol er trådt ud.

Anders Martin Larsen             Suppleant.

dof