Stormøder

Stormøde


Der afholdes i løbet af et semester/halvår 2 - 3 stormøder på Dalgasskolen.

Stormødet er et forum hvor alle på skolen har mulighed for at være i dialog, og drøfte hverdagen og relevante emner med hinanden.

Gode idéer debatteres, og der kan nedsættes grupper/udvalg, der kan arbejde videre med idéerne og gøre dem konkrete - f.eks. omkring udflugter og lignende.

Stormøder i foråret 2020

24 februar (med valg af elevrepræsentant og suppleant til Dalgas Skolens bestyrelse)

31 marts

27 maj

Se opslag med dagsorden på tavlen i entreen.


  

dof